Privacybeleid

DIGEST INN PRIVACY BELEID

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens als u de Digest Inn app gebruikt. Wij zijn Digest Inn BV, Johannes Vijghstraat 53, 6524BP Nijmegen; GainPlay Studio B.V. Jaarbeursplein 6, 3521AL Utrecht; en Chardon Group B.V. Berghemseweg 8, 5373KH Herpen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de wet.

Dit privacybeleid bevat een beschrijving van welke informatie wij verzamelen wanneer u de app en dienst gebruikt en hoe wij die informatie gebruiken om u te voorzien van de dienst en om onze app beter te maken met behulp van analytics. Ook beschrijven wij hoe wij sommige persoonsgegevens delen met derde partijen om onze dienst mogelijk te maken en om te voldoen aan de wet. Tot slot vertellen wij u hoe u opt-out van de verwerking van uw gegevens en hoe u toegang krijgt tot uw gegevens en hoe u deze kan corrigeren.

Wijzigingen

Dit beleid beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens op 18 december 2017. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in dit beleid zullen wij u dit mailen als wij beschikken over uw e-mailadres. Als wij uw e-mailadres niet hebben dan zullen wij het gewijzigde beleid plaatsen op http://www.digestinn.com/privacybeleid.

1. Grond voor verwerking: toestemming en onderzoek

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, dit doet alleen geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Geaggregeerde en gepseudonimiseerde gegevens worden gebruikt voor onderzoek door de opleiding Voeding en Diëtetiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

2. Verzamelen van persoonsgegevens

Er zijn drie categorieën van informatie die wij verzamelen.

Informatie die u aan ons geeft

Alle informatie die u ons verschaft en/of informatie die u kiest met ons te delen over uzelf als onderdeel van uw gebruik van een Digest Inn game en/of product, kan opgeslagen worden zoals u deze informatie aan ons heeft verstrekt.

Het gaat dan onder meer om:

  1. voornaam en achternaam en emailadres.

Informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van de app of dienst

Digest Inn maakt een verbinding met uw Google Play account en vereist voor het correct gebruik van Digest Inn de installatie van de Google Fit applicatie. Google Fit is nodig om op een juiste manier uw beweeggedrag bij te kunnen houden op basis waarvan u punten verzameld in de Digest Inn game. De verbinding met uw Google Play account is nodig om de informatie uit Google Fit op een correcte manier uit te kunnen lezen en gebruiken in de producten en/of games van Digest Inn. De hoeveelheid beweging (stappen die u zet) is de enige vorm van data die verzameld wordt. Er wordt niet bijgehouden waar u zich op welk moment bevindt.

Naast alle informatie die u expliciet met ons deelt, kan de app of de dienst bepaalde informatie automatisch verzamelen, zoals

  1. het type van het mobiele apparaat dat u gebruikt.
  2. het unieke apparaat-ID of reclame-ID van uw apparaat.
  3. het IP-adres van uw mobiele apparaat.
  4. de versie van uw mobiele besturingssysteem.
  5. informatie over de manier waarop u de app of de dienst gebruikt.

Wij gebruiken deze informatie voor statistiek en voor trouble-shooting van technische fouten. In het algemeen gebruiken wij deze informatie alleen op een geaggregeerd niveau.

Geaggregeerde, anonieme informatie:

Wij gebruiken geaggregeerde en anonieme gegevens voor de opleiding Voeding en Diëtetiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen om onderzoek en onderwijs mee vorm te geven. Dit werkt alleen als u gebruikersnaam kiest die niet uw echte naam is, of waaruit uw echte naam gemakkelijk afgeleid kan worden, en ons verder ook geen informatie geeft waardoor uw echte naam of andere identificerende gegevens gekoppeld kunnen worden aan uw gebruikersnaam.

3. Gebruik van persoonsgegevens

We gebruiken uw gebruikersnaam, emailadres, en wachtwoord om u te kunnen identificeren als unieke gebruiker van een Digest Inn product en/of game, om u van de juiste service en antwoorden op uw vragen te kunnen voorzien en om uw transacties correct en snel af te kunnen handelen.

Uw contactgegevens gebruiken wij om nieuwsbrieven en/of emailcampagnes in te zetten om u op de hoogte te houden van updates, veiligheidsmeldingen of administratieve mededelingen die relevant zijn voor uw gebruik van onze Digest Inn producten en/of games. Uw contactgegevens stellen ons in staat om u op de hoogte te brengen van nieuwe mogelijkheden in ons product en/of game, bug fixes, en het correct afhandelen van uw vragen en klachten.

Ook gebruiken wij de geaggregeerde en anonieme data die wij verzamelen om statistieken te berekenen over onze gebruikers en/of spelers met als doel om hier onze producten en/of diensten verder mee te verbeteren, of voor het nemen van passende beveiligingsmaatregelen.

Verder kunnen wij uw gegevens delen in het geval dat onze apps en/of games los of in hun geheel worden verkocht of overgenomen door een nieuwe partij. Bij dit type transactie behoort klantinformatie doorgaans tot de te verkopen inhoud. Verder zullen wij informatie vrij moeten geven als dit voortkomt uit het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden, wanneer dit moet op grond van de wet, of wanneer het nodig is om onze rechten of eigendommen of die van onze klanten en gebruikers te beschermen.

4. Kinderen

Onze app en dienst is niet gericht op mensen die jonger zijn dan 16, en met de dienst en app verzamelen wie niet doelbewust gegevens van kinderen jonger dan 16, en met de dienst en app verzamelen we niet doelbewust gegevens van kinderen jonger dan 16. Als een ouder of voogd zich realiseert dat zijn of haar kind ons heeft voorzien van informatie zonder hun toestemming, dient hij of zij contact met ons op te nemen via privacy@digestinn.com. Wij zullen deze gegevens dan binnen een redelijke termijn uit onze bestanden verwijderen.

5. Opslag en veiligheid

Digest Inn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de verlening van onze diensten aan u noodzakelijk is. Als u de app verwijdert dan worden uw gebruiksgegevens nog maximaal 3 maanden bewaart voor het geval u de app opnieuw installeert. Op deze manier hoeft u niet opnieuw een profiel op te bouwen. Na deze tijd worden zij verwijdert. Accountgegevens bewaren wij langer (tot 5 jaar). Dit om te kunnen voldoen aan onze wettelijke administratieve verplichtingen.

Bij Digest Inn nemen we alle maatregelen de redelijkerwijs van ons gevraagd mogen worden om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik of ongeautoriseerde toegang, verspreiding, aanpassing of vernietiging. Zo beperken wij de toegang tot deze informatie tot geautoriseerde medewerkers en leveranciers die deze informatie nodig hebben om de app of dienst te laten werken, ontwikkelen of verbeteren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@digestinn.com.

6. Uw rechten

U heeft het recht op inzage in, het verbeteren van, aanvullen op, wijzigen, afschermen of zelfs verwijderen van uw persoonsgegevens uit onze database. Ook heeft u recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, al kan het zijn dat een app of dienst dan maar beperkte functionaliteit kent. Verder heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Tot slot heeft u het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met privacy@digestinn.com. U krijgt dan binnen 2 weken antwoord van ons.

7. Opt-out voor mail

Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt of ons uw e-mailadres geeft via een van onze apps of games, dan kan het zo zijn dat u automatisch wordt opgenomen in onze database voor het versturen van een of meerdere promotionele nieuwsbrieven. Houdt u er rekening mee dat wij, wanneer u een emailadres bij ons achterlaat, wij dit beschouwen als een verzoek u in te schrijven voor onze promotionele nieuwsbrief. Mocht u zich bedenken dan kunt u zich ten alle tijden uitschrijven door op de “uitschrijven” link onderin de email te klikken. Als u daarna de instructies op uw scherm volgt wordt u uitgeschreven voor de nieuwsbrief.

Houdt u alstublieft rekening met het feit dat wij ons het recht voorbehouden u niet-promotionele, account gerelateerde of administratieve e-mails toe te sturen ondanks dat u staat uitgeschreven voor onze andere nieuwsbrieven.